Diensten van Omgevingsproces

Omgevingsproces adviseert overheden en bedrijven over het fysieke domein. Omgevingsproces kan u helpen bij uw programma voor de invoering van de Omgevingswet, adviseren over werkprocessen in het kader van Omgevingsrecht en ondersteunen bij automatiseringsvraagstukken voor vergunning, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening en toepasbare regels. Advies kan natuurlijk op maat geleverd worden, maar wij hebben ook een aantal beproefde diensten die u hierbij kunnen helpen.


Omgevingscheck

Onze Omgevingschecks vertellen u bijvoorbeeld welke stappen u nog moet zetten om klaar te zijn voor de Omgevingswet, op welke vlakken uw werkprocessen optimaler kunnen of hoe uw automatisering u nog beter kan ondersteunen. Het resultaat van een omgevingscheck is een adviesrapport voor u op maat.

Training en e-learning

Onze training en e-learning is erop gericht om specialisten in het fysieke domein nog beter in staat te stellen om hun werk te doen. Trainingen zijn er onder andere op gericht om kennis over de Omgevingswet op te doen, haar instrumenten toe te passen en om uw mensen op gang te helpen met oplossingen voor het digitaal stelsel.

Projectmanagement

Omgevingsproces kan projecten en verandertrajecten voor u begeleiden. Wij hebben ervaring met de kennisinstrumenten en het digitaal stelsel voor de Omgevingswet, met implementaties voor automatisering en met organisatorische verandering en omscholing die nodig is voor de Omgevingswet.

Advies

Omgevingsproces kan u adviseren over stappen die u moet zetten richting de Omgevingswet, optimalisatie van uw werkprocessen in het kader van Omgevingsrecht, ketensamenwerking en automatiseringsvraagstukken. Ons advies richt zich bijvoorbeeld op de burger centraal, transparantere dienstverlening of het doelmatiger maken van uw werkprocessen.