Visie van Omgevingsproces

Onze visie is gebaseerd op drie kernwaarden:

Duurzame leefomgeving - Onze intrinsieke motivatie komt voort uit onze idealen. Ons hoogste ideaal is om onze leefomgeving schoner over te dragen aan onze kinderen dan dat we hem hebben ontvangen. Te lang hebben we onze leefomgeving uitgeput en het is tijd voor verandering. De Omgevingswet is een belangrijk instrument om betere afwegingen te maken voor een duurzame leefomgeving.

Respect voor mensen en gevoelens - Wij handelen met respect voor mensen en gevoelens. Bij verandering binnen de overheid moet je medewerkers van alle lagen betrekken, want werk moet niet alleen nuttig zijn, maar ook voldoening geven. Bij verandering in de leefomgeving moet je burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken, want onze leefomgeving moet niet alleen praktisch, maar ook prettig zijn.

Synergie boven compromis - In het fysieke domein heeft elke verandering voor- en tegenstanders. Iedereen wil duurzame energie, maar niemand wil een windmolen in zijn tuin. Industrie is goed voor de werkgelegenheid, maar niet altijd voor het milieu. Lange termijn klimaatdoelen hebben vaak nadelige gevolgen voor individuen en groeperingen. Wij geloven in verandering doormiddel van participatie. Wij geloven ook dat het helpt om tegenstanders bij elkaar te brengen en mee te nemen in besluitvorming. Dit zorgt voor begrip en voor betere oplossingen.