E-learning

Omgevingsproces stelt haar kennis ook beschikbaar in de vorm van e-learning modules. Zeker in tijden van corona is dit wel zo handig, want lesgeven in een klaslokaal is lastig binnen de richtlijnen van het RIVM. Onze e-learningmodules bestaan uit een combinatie van tekstuele en visuele uitleg, videodemonstraties, praktische oefingen en theoretische examenvragen. Onze e-learning is geschikt om op gang te komen met een nieuw onderwerp, maar is daarna ook goed bruikbaar als naslagwerk. Wij hebben onder andere e-learning modules gemaakt voor:

Vergunning, toezicht en handhaving met Squit 20/20 VTH - Deze e-learning hebben wij gemaakt voor provincie Limburg en wordt gebruikt door de gemeenten, omgevingsdiensten en veliligheidsregio's binnen deze provincie . De e-learning wordt ingezet om vergunningverleners, toezichthouders en handhavingsjuristen op gang te helpen met de nieuwe productlijn van softwareleverancier Roxit.

Regelbeheer met Be Informed - Deze e-learning is bedoeld voor gemeenten, waterschappen en provincies die toepasbare regels voor het DSO willen ontwerpen en beheren met de DSO-tooling van Be Informed. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.beinformed.com/DSO/

Wij maken ook e-learning modules op verzoek en stellen deze beschikbaar via Omgevingsbekwaam. Dit is ons handige e-learningportaal, waarop de voortgang en scores van uw cursisten gemakkelijk te volgen zijn.

Hieronder is een voorbeeld te vinden van een e-learning instructievideo van Omgevingsproces voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.